Marca de garantia de Productes de l'Empordà a Palamós

La Marca de garantia Gamba de Palamós

Durant l’any 2009, es va crear al Marca de garantia per a la Gamba de Palamós. En què consisteix? Bé, és un distintiu que certifica l’origen i la qualitat d’aquesta gamba, així com les eines de promoció, prestigi i divulgació.

Es refereix a les gambes tant fresques, vives com congelades que provenen de les zones d’on l’extreuen els pescadors de Palamós i que han estat recollides sota una sèrie de condicions segons el reglament d’ús de la marca que els obliga a complir una sèrie de normes:

  • De manipulació de la gamba de Palamós
  • Conservació en una temperatura específica
  • Emmagatzematge de la gamba de Palamós des de l’origen al consumidor

Cada dia, la gamba de Palamós que es captura se sotmet a uns controls molt estrictes de qualitat abans d’arribar a entrar en la famosa subhasta, on s’identifica el calador de pesca i les seves característiques especials com:

  • L’aspecte de la gamba de Palamós
  • La seva textura
  • El nombre de peces que s’obtenen per quilo
  • Temperatura a la qual arriba al port

Si supera tots aquests requeriments que s’estableixen en els reglaments, llavors serà quan s’etiquetarà com a Gamba de Palamós.

Així doncs, la Marca s’encarrega de certificar totes aquestes gambes que arriben al consumidor final amb un alt nivell de frescor i que, a més, s’han comercialitzat en entitats que també compleixen una sèrie de requisits integrats en el mateix Reglament. També se certifiquen les barques de la Confraria de Pescadors de Palamós que compleixin el Reglament esmentat avalat per la Marca i que la primera venda es realitzi en la mateixa llotja de Palamós.

La Marca de garantia de Productes de l’Empordà

A més de l’anterior comentat, des del 2015 la Gamba de Palamós també s’ha adherit a la Marca de garantia de Productes de l’Empordà on, la mateixa llotja de Palamós i els propis pescadors, han de superar de manera periòdica uns controls de laboratori alimentari per a poder certificar la gran qualitat en les diferents fases del producte fins a arribar a les mans del consumidor per a rebre la tan anhelada “etiqueta”.

Aquest segell té un objectiu: Donar a conèixer els propis productes de l’Empordà i ajudar a la seva comercialització, centrant-se en rigorosos controls per a certificar, a més, la seva qualitat i origen de tots els productes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *